Ett verktyg för att skapa digitala enkäter och marknadsundersökningar


Apsis-Survey-Verktyg-for-enkater-undersokningar.jpg

APSIS Survey är vår lösning för att enkelt skapa, skicka och utvärdera internetbaserade enkäter.

Lösningen är mycket lättarbetad och kan tack vare en integration med vår lösning APSIS Pro användas för att effektivt hantera till exempel inbjudningar och uppföljningar av seminarier. Lösningen används idag av hundratals kunder för marknadsundersökningar, personalenkäter och andra typer av avancerade formulär.